Politiek en overheid

 

Politiek en overheid, het zijn dagelijkse zaken die voorbij komen in het leven en dat is ook niet zo gek gezien de grote invloed die het heeft op de bevolking. De bevolking kiest immers het kabinet en die maken het beleid voor Nederland. Politiek betekent letterlijk de wijze waarop in een samenleving de belangstellingen van groepen tot individuen tot hun recht komen op de verschillende en bestuurlijke niveaus.

Politiek in opkomst
Het woord politiek is afgeleid van het Oudgriekse Politeia, wat staat voor de burgerlijke samenleving. In de 19e eeuw werden grote ideologieën als socialisme en liberalisme toegevoegd aan de politieke samenleving, waardoor er echt een machtsstrijd ontstond. In 1917 werd het stemrecht voor mannen ingevoerd, waarna in 1919 dit voor de vrouwen volgde. Daarmee werd de stemplicht ingevoerd en kon de Nederlandse bevolking het kabinet kiezen. Voor de tweede wereldoorlog bestonden de partijen voornamelijk uit geloof en overtuiging en veelal waren de christelijke partijen aan de macht. De Roomsch-Katholieke Staat Partij, Anti-Revolutionare Partij en de Christelijk Historische Unie, wat later samenvoegde tot het CDA, domineerden de kabinetten. Vanaf de jaren ’60 kwamen de sociaal democraten en liberalen sterk opzetten en zaten zij ook steeds vaker in het kabinet. In de laatste dertig jaar zijn het vooral de PVDA, VVD en CDA die vaak vertegenwoordigd waren in de kabinetten.

Goed opstaande premier Rutte
Op dit moment bestaat het kabinet uit de VVD en PVDA, die met 76 zetels een minimale meerderheid hebben. Het is de tweede ambtstermijn voor premier Mark Rutte, die zijn vorige kabinet met CDA vroegtijdig zag stranden. De altijd goed geklede en goed opstaande Rutte, het lijkt wel of hij zijn kleding bij Zalando koopt, lijkt dit termijn wel vol te gaan maken. Wil je er trouwens ook zo verzorgd bij lopen als Rutte maak dan ook eens gebruik van deze Zalando kortingscode.

Verkiezingsstrijd
Grote tegenhanger van Rutte is de flamboyante Geert Wilders van de PVV. Wilders wil met zijn rigoureuze plannen een heel andere wind door Den Haag laten waaien en staat er volgens de peilingen van opiniepeiler Maurice de Hond ook goed op. Het kan daarom zo maar eens het laatste kabinet van Rutte worden. De volgende verkiezingen voor een nieuw kabinet zullen hoe dan ook enorm spannend gaan worden. De grote vraag zal zijn of Rutte dan nog premier zal zijn of dat Geert Wilders of een andere politicus hem van de troon kan stoten.

 

 

 

 

 

 

Welkom op Ernstcramer.nl

Ambitie
Wie in de politiek stapt heeft of ambities, of uitgesproken ideeën hoe een gemeente, een provincie, Nederland of zelfs de Europese Unie, europa.eu, er in de toekomst uit zou moeten zien. Vaak wordt die ambitie gecombineerd met een geloofsovertuiging, het gevoel dat de verdeling van de welvaart anders moet of dat er teveel geregeld wordt. Drie duidelijke voorbeelden zijn Ernst Cramer, die lid werd van de Christen Unie en als wethouder van Zeewolde en later lid van de Tweede Kamer invloed uitoefende op de besluitvorming. Een ander voorbeeld is Diederik Samsom die als activist bij Greenpeace werkte en tot de conclusie kwam dat Greenpeace wel degelijk belangrijk is, maar dat de verandering in de politiek zelf gebeurt en dat hij daar deel uit van wil maken. Drie is Jesse Klaver van Groen Links die als jonge politicus wil dat wij ons gaan afvragen of dit Nederland het land is zoals we dat voor onze toekomst willen of dat we beter met ons milieu, onze waarden om moeten gaan en minder op vanzelfsprekendheden moeten leunen.

Zuilen
Tot eind jaren zestig van de vorige eeuw kende Nederland het zogenaamde zuilensysteem. Partijen waren gebaseerd op geloof of op een overtuiging. Het huidige CDA bestond niet. We kenden de Katholieke Volks Partij (KVP), de Christelijk Historische Unie (CHU) en de Anti Revolutionaire Partij (ARP), die later samen het CDA gingen vormen. De tegenhangers waren de Partij van de Arbeid (PvdA) gebaseerd op de sociaaldemocratische waarden en de liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), waarin Geert Wilders als beleidsmedewerker en Kamerlid opgroeide. Verder waren er partijen die zich met zaken als pacifisme of met de strijd tegen kernenergie en kernwapens bezig hielden, zoals de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), de Politiek Partij Radikalen (PPR) en de Communistische Partij Nederland (CPN). Deze drie partijen vormden de basis van wat we nu als Groen Links kennen.

Bouwen
Politiek betekent (mee)bouwen aan de toekomst. Meedenken, meepraten en meebeslissen hoe een gemeente, een provincie of Nederland zich ontwikkelt. Keuzes maken voor zaken als werkgelegenheid, armoedebestrijding, alternatieve energie, onderwijs, veiligheid en recreatie. Wat de politiek nodig heeft zijn mensen met visie, met een positieve insteek en de wil waarden, maar ook veranderingen ter discussie te stellen. Jonge mensen, actieve mensen, mensen met levenservaring, vrouwen, mensen van een niet Nederlandse afkomst of van een andere sekse. Kortom mensen die niet willen blijven klagen, maar die bereid zijn mee de mouwen op te stropen en resultaat te creëren.